Chung cư cũ xuống cấp – Mối nguy hiểm cận kề

Trong địa bàn cả nước hiện có rất nhiều chung cư cũ xuống cấp mất an toàn nhưng người dân sinh sống đông đúc tại khu vực này. Tính riêng ở TP HCM tồn tại khoảng hơn 400 chung cư đã xuống cấp, trong đó có tầm 106 chung cư, nhà tập thể đã xuống cấp nặng nề nhưng con số sửa chữa và cải tạo thì chưa lên đến 30. Những hộ gia đình ở khu vực này luôn [...]